NOLLATOLERANSSI: burka vai uusionainen?

Eduskunnan kanslian tasa-arvoselvitys valmistui jo lokakuussa 2007, mutta siitä tuli Suomen tärkein asia vasta muutama kuukausi myöhemmin. Ehkäpä joku feministiherätyksen saanut talon sisältä halusi tarkoituksella  asiasta suuremman mekkalan kuin mihin alkuperäinen selvitys olisi antanut aihetta? Tätä oletusta tukee sekin, että raflaavat termit maakuntien kansanedustajasedistä löytyvät myös tasa-arvoselvitykseen vastanneiden kommenteista – todennäköisesti yhdestä vastauksesta.

Koko kirjoittelun olisi voinut ohittaa hyvänä vitsinä, mutta siinä vaiheessa, kun presidentti Halonen ja eduskunnan puhemies Niinistö ottivat asian vakavissaan, piti ryhtyä pohtimaan, mistä tässä oikein perimmältään on kyse. Täysin selvää oli, ettei juuri kukaan asiasta mielipiteitään esittänyt ollut itse lukenut Hertta Niemen tekemää Eduskunnan kanslian tasa-arvoselvitystä. Kohu syntyi tämän 35 -sivuisen raportin yhdestä tekstisivusta. Kiinnostavaa on, että tekijä oli innostunut vääntämään juuri tästä osiosta raportin ainoat diagrammit.

Hertan faktat

Taustaksi lienee aiheellista ottaa muutama lainaus itse raportista, joka perustui henkilöstölle (ei kansanedustajille) tehtyyn kyselyyn. Siihen vastasi alle puolet kohderyhmästä. Selvitys osoitti, että ”eduskunta on tasa-arvoasenneilmapiirinsä puolesta monin tavoin melko tyypillinen suomalainen työpaikka… tasa-arvotilannetta pidetään myös yleisesti hyvänä ja iso osa vastaajista näkee tämän johtuvan juuri siitä ettei häirintää juurikaan esiinny… vastaajat näkevät ongelmia erityisesti työnhallintaan, asemaan ja palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä”. Kansanedustajien avustajat olivat kaikkein tyytyväisimpiä yleiseen tasa-arvotilanteeseen.

Häirintäosion kysymyksiin vastattiin vähemmän kuin muiden osioiden kysymyksiin. Lisäksi vastaajien määrä vaihteli tässä osiossa paljon myös kysymyskohtaisesti. Siksi raportin prosenttilukuja on vaikea tulkita, kun vastaajien määrä ei selviä mistään. Kyselylomakkeessa häirinnäksi luettiin kaikki vastaajan ikäviksi/ loukkaaviksi/ ahdistavaksi/ epämiellyttäväksi/ häiritseväksi kokemat asiat riippumatta siitä, oliko kyse yksittäisestä vai toistuvasta tapahtumasta. Vain 2,7 % naisvastaajista ilmoitti häirinnän jatkuvan. Myös miehet ilmoittivat joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi kaikilla muilla tavoin paitsi, ettei heille oltu ehdotettu seksiä siten, että se olisi koettu häiritseväksi.

Mies ja nainen

Tässä lienee paikallaan kerrata muutama tosiasia ihmislajin käyttäytymisestä. Sitähän säätelevät aivot, jotka toimivat ja havainnoivat maailmaa miehillä ja naisilla eri tavoin. Kun miehet ajattelevat esimerkiksi seksiä keskimäärin kerran minuutissa, naiset sortuvat moiseen syntiin vain kerran päivässä.

Alfaurokset eivät ole koskaan eivätkä missään kulttuurissa olleet yksiavioisia. Yksiavioisuus onkin keksitty vain rahvaan kurissapidon helpottamiseksi. Sama pätee myös suuriin naisjohtajiin, mikä saattaa johtua siitä, että heillä lienee useimmiten ollut varsin miehiset aivot.

Tasa-arvopolitiikan suuri kompastuskivi onkin sukupuolen määritys. Nythän se tehdään jalkovälin perusteella, vaikka oikea tapa olisi tietysti selvittää, millaiset aivot kenelläkin on. Naisen ruumiiseen kun saattaa vahingossa kehittyä miehiset aivot ja päinvastoin. Mitä tasa-arvohyötyä siis on jonkin yrityksen hallintoneuvoston naisjäsenistä, jos heillä sattuukin olemaan miehiset aivot?

Kun naisten pukeutuminen on ollut yksi keskustelun aiheista, todettakoon , että tutkimusten mukaan naiset käyttävät munasolun irtoamisen aikaan paljon enemmän aikaa ulkonäköönsä ja pukeutuvat paljastavammin ja jopa muodikkaammin kuin muina päivinä. Naiset eivät siis välttämättä pysty itse päättämään pukeutumisestaan, vaan sen tekee heidän puolestaan biologia.

Tanjan perusjuttu

Eduskunta on poikkeuksellinen työpaikka, sillä siellä työskentelee saman katon alla toistasataa alfaurosta. Harvassa muussa työpaikassa päästään edes kymmeneen pomoon. Siksi onkin todennäköistä, että jokainen eduskunnassa työskentelevä nainen on joutunut ainakin hissikatseiden ”uhriksi”.

Luova toimittaja olisi ihmetellyt, miksi neljä viidesosaa vastaajista (tai 94% henkilökunnasta) ei ole huomannut kokeneensa seksuaalista häirintää. Tai mitä ovat miehiään ne miehet, jotka väittävät joutuneensa seksuaalisen ahdistelun kohteeksi? Ovatko he homoja vai mikä tragedia heidän taustaltaan löytyy? Vai ovatko he vain niin moderneja, että puolustavat miesten oikeutta tuntea itsensä ahdistuneeksi?

Helsingin Sanomien toimittaja Tanja Aitamurto kuitenkin valitsi helpoimman tien ja rupesi jahtaamaan niitä, jotka tässä erikoisessa talossa käyttäytyvät ehkä normaaleimmin. Sen hän uskalsi tehdä tietäen saavansa feministien tuen – ja pahimmassakin tapauksessa syytetyksi joutuisi hänen esimiehensä Janne Virkkunen.

Julkisen sanan neuvostokin on sittemmin sanonut asiassa sanansa ja ojentanut Helsingin Sanomia. Neuvoston puheenjohtaja Pekka Hyvärinen näköjään silti on sitä mieltä, että eduskunnassa ei saisi olla ihmisiä vaan koneita.

Ismidemokratiaa

Demokratiaan tuntuu liittyvän tarve ylläpitää jonkinlaisia yhteisiä illuusioita. Vaikka kaikki tietävät asioiden oikean laidan, pieni kovaääninen vähemmistö pystyy manipuloimaan koko yhteisön käyttäytymistä. Muutama vuosikymmen sitten jopa kokoomuspoliitikkojen kieli oli ruskeana Neuvostoliiton hännystelystä. Kuitenkin tavallinen kaduntallaaja tiesi itänaapurin ongelmat ja tunnisti pakkoyhteiskunnan mahdottomuuden. Kommunistien pelko oli kuitenkin niin suuri, ettei kukaan uskaltanut sitä julkisesti ääneen sanoa.

Nyt yhteiskunta tanssii toisen ismin eli feminismin markkinoiman tasa-arvon tahdissa. Kommunisminkin johtava ajatus oli tasa-arvo. Surkuhupaisinta tässä onkin, ettemme (taaskaan) ole oppineet mitään historiasta. Feminismillä on yhtä vähän tekemistä tasa-arvon kanssa kuin kommunismilla. Molemmat aatteet edustavat selkeää valtapolitiikkaa, jossa ajetaan omaan uskoon kääntyneiden etuja, ei suinkaan ihmisten yleistä tasa-arvoa. Eipä siis ihme, että vasemmistoliitto ilmoittaa olevansa Suomen feministisin puolue.

Sekä kommunismi että feminismi taistelevat ihmislajin biologiaa vastaan. Siksi myös näiden ihanteiden mukaiset yhteiskunnat perustuvat pakkoon. Tällainen yhteiskunta voi pysyä pystyssä parhaimmillaan muutaman vuosikymmenen, kuten itänaapurin esimerkki osoittaa.

Seksuaalinen häirintä oli aikaisemmin toistuvaa, kohteen kielloista piittaamatonta käytöstä. Nyt yksi hissikatsekin on jo seksuaalista häirintää – ihan sen mukaan, luokitteleeko katseen kohde katselijan miellyttäväksi ja mahdolliseksi seksikumppaniksi vai epämiellyttäväksi, vanhaksi, kehä kolmosen takaa tulevaksi tai pelkästään liian köyhäksi. Hesarin jutun mukaan nuoret, kaupunkilaiset ja akateemiset miehet eivät syyllisty häirintään. Siihen on kaksi selitystä. Joko he ovat homoja tai sitten naiset eivät koe heidän katseitaan häirinnäksi.

Kehä III sucks

Vanhojen maalaissetien pitäisi siis ymmärtää, ettei heidän katseitaan suvaita. Harva kuitenkaan suostuu olemaan vapaaehtoisesti niin seniili, ettei kelpaisi enää edes ihailemaan naiskauneutta. Ehkäpä ensiapuna katseista ahdistuvien naisten tulisi kantaa varoitustekstiä mukanaan. Esimerkiksi K>40, ei maalaisille, vain akateemisille, Kehä III sucks, vain miljonääreille.

Hissikatseita on maailmassa luotu miljoonia vuosia. Ilman niitä emme olisi täällä päivittelemässä asiaa. Ja niin kauan kuin ihmislaji on hengissä, katseita luodaan jatkossakin riippumatta siitä, millainen rangaistus asiasta seuraa. Eivätpä ole rikoksetkaan tuomioita koventamalla maailmasta hävinneet.

Puhemies Niinistö siis edellytti nollatoleranssia seksuaalisen häirinnän suhteen. Hänen olisi pitänyt myös kertoa, miten se käytännössä toteutetaan. Koska katselija tai puhuja ei koskaan etukäteen voi tietää, miten hänen katseeseensa/puheeseensa suhtaudutaan, kaikki katseet ja puheet ovat siis potentiaalisia rikoksentekovälineitä. Katseen siirtäminen rinnoista silmiin ei auta, sillä jos silmät sattuvat olemaan poikkeuksellisen kauniit, niitä tulee pian katsottua sekunnin liian kauan – ja taas on syyllistynyt seksuaaliseen häirintään.

Mutta tuskinpa Niinistö näin pitkälle ajatteli. Epäilemättä hän on itsekin joskus syyllistynyt katselemaan naista väärällä tavalla?

Nollatoleranssi

Mietitäänpä siis Niinistön avuksi, miten nollatoleranssi on mahdollista saavuttaa. Tätä ovat joutuneet pohtimaan meitä vanhemmat sivilisaatiot jo ammoin, kun täällä Pohjolassa vielä harjoiteltiin kalliomaalausten tekoa. Lähi-Idässä keksittiin myös kummatkin niistä kahdesta vaihtoehdosta, joilla ahdistelua vastaan voidaan edes teoriassa taistella.

Nollatoleranssi tarkoittaa käytännössä, että katseet, puheet ja kaikki muukin kanssakäyminen sukupuolten välillä kielletään. Samalla naisten pukeutuminen muuttuu automaattisesti seksuaaliseksi häirinnäksi. Koska naiset saavat määritellä, millainen katse on ahdistelua, myös miesten tulee voida määritellä, millainen pukeutuminen heidän mielestään on ahdistavaa tai loukkaavaa. Tällä tiellä on vain yksi lopputulos: burka.

Länsimaissa kovasti arvostelua saanut hunnutettu nainen on seksuaalisesti mahdollisimman neutraali, varsinkin jos myös silmät pidetään peitossa. Mutta kaikkihan tietävät, ettei tällainen ratkaisu ole länsimaissa mahdollinen. Jäljelle jää siis vain yksi vaihtoehto.

Uusionainen

Eunukki on ikävän kuuloinen sana. Paljon parempi ei ole Wikipedian ehdottama kuohilaskaan. Mutta uusionainen kuulostaa positiiviselta termiltä! Munaton mieshän on itse asiassa nainen

Miesten kastrointi toisi ainoan pysyvän ratkaisun häirintäongelmaan. Sillä olisi valtava positiivinen vaikutus yhteiskuntaan muutoinkin. Rikollisuus vähenisi murto-osaan ja taloudellinen tuottavuus nousisi kaksi-, ellei kominumeroisin luvuin, kun miesten ei tarvitsisi jatkuvasti miettiä seksiä. Mikä henkinen taakka miesten harteilta putoaisikaan! Munista irtaantuminen olisi siis todellinen miesten vapautusliike. Tämä ei ole mikään uusi keksintö, sillä se on suoraan kopioitu feministiliikkeen salaisista kansioista.

Feministisen tasa-arvopropagandan karvoineen niellyt tasa-arvoministeri Stefan Wallin ryhtyy varmaan jo ensi maanantaina valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla Suomen miespuoliset kansalaiset määrätään kastroitaviksi. Laki hyväksytään eduskunnassa lähes varmasti. Niinistön nollatoleranssiin sitoutunut kokoomus on jo oikeastaan hyväksynyt lain. Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto kannattavat sitä kyselemättä. Demarien uusi nuori naispuheenjohtaja joutuu hieman töihin, mutta saanee lopulta taukotuvan seinällä killuvaa tissikalenteria tiirailevat änkyrädemaritkin taakseen. Vanhanen jää yksin ja katsoo viisaimmaksi olla edistyksen puolella. Parempi sekin kuin leimautua maalaiseksi.

Samalla miehiltä voitaisiin lakkauttaa äänioikeus, sillä eihän miehiä enää olisi olemassakaan. Äänioikeus joutaisi muutenkin historian roskakoriin, sillä eihän pelkkä naisten yhteiskunta tarvitse vaaleja, koska kaikki ovat asioista herttaisen samaa mieltä.

Eduskunnasta voitaisiin siis tehdä vaikkapa kirpputori – ja sukupuolinen häirintä olisi lopullisesti voitettu. Johtajien valinnassa ei olisi enää ongelmia, sillä kuka tahansa aito nainen olisi yhtä hyvä johtaja kuin kuka tahansa muukin. Halonen voitaisiin siis nimittää elinikäiseksi Suomi-Unionin presidentiksi. Uusionaiset Niinistö ja Wallin saisivat luottovirat Halosen kissojen henkilökohtaisina ulkoiluttajina.

Suomen matkailu kokisi päätöksen myötä valtavan nousukauden, kun kaikki maailman sadat miljoonat feministit suuntaisivat tänne vuosittaiselle pyhiinvaellusmatkalleen. Ainoan ongelman muodostaisivat ne suomalaisnaiset, jotka eivät valistuksesta huolimatta pystyisi elämään ilman peniksen kosketusta. Tyhjiksi jääneille vankiloille keksitäänkin siis käyttöä feministisinä bordelleina, joissa ulkomaalaiset urokset tarjoavat palveluja luopionaisille.

Huolimatta siitä, että uroot olisivat käytännössä vankeja ja eläisivät nälkäpalkalla, bordelleihin olisi ulkomailta jatkuva miljoonien miesten jono. Kiinnostavaa on se, että poikkeuksellisen suuri osa näistä jonottajista olisi ruotsalaisia.

Epilogi

Jos minulta olisi jokunen kuukausi sitten kysytty, olenko koskaan joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi, olisin katsonut kysyjää kieroon. Onhan minulle ehdotettu kaikenlaista, niin miesten kuin naistenkin taholta. On katsottu pitkään, niin hyvällä kuin pahalla ja etsitty turhaan etumuksen pullotusta. On kehuttu vaatteita ja joskus moitittukin. On nuoltu kasvoja työpaikalla – vaikken edes käytä huulikiiltoa.

Kaikki ehdotukset tai katseet eivät ole tulleet henkilöiltä, joka olisivat minua kiinnostaneet. Silti olen vain ajatellut, että ihmiset etsivät toista ihmistä ja joskus tulee huteja. Joku kielteinen kommentti on kuulostanut epäkohteliaalta. Mutta ehkä olenkin vanhanaikainen, enkä ole ymmärtänyt, että epäkohteliaisuus onkin nykyään sukupuolista häirintää.

Nyt kaikki on toisin. 30.3.2008 kello 9:05 koin feministisen realismin herätyksen kotivessassa paskalla ollessani. Ymmärsin, että this is enough. Eihän mies muuta tarvitse. Ymmärrän myös olevani seksuaalisen häirinnän uhri ja tarvitsevani terapiaa loppuelämäni.

Ilmoittaudun Niinistön ja Wallinin rinnalle kastraatiojonon etujoukkoon. Haluan olla esimerkkinä kaikille Suomen miehille – olemme matkalla kohti Suurta Tulevaisuutta!

5 kommenttia artikkeliin ”NOLLATOLERANSSI: burka vai uusionainen?

  1. Päivitysilmoitus: OBAMANIA « Simpanssifilosofiaa
  2. Kiitosta vaan Jii! Tämähän oli ensimmäinen apinan bloggaus forever ja siksi erityisen lähellä aivojani…

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s