ASIANTUNTIJOITA SEINÄSTÄ

Ranskassa on meneillään pressanvaalit ja johdossa ennen toista kierrosta häärii sosialistiehdokas Francois Hollande. Hän on arvostellut EU:ta ja sen tapaa hoitaa talouskriisiä. Siitäkös markkinavoimat ovat pillastuneet. Viestinsä on, ettei Hollandea saa valita. Tämä on sitä kuuluisaa länsieurooppalaista demokratiaa.

Olipa kerran peruspalveluministeri, joka asetti ohjausryhmän laatimaan lakia vanhuspalvelujen valtakunnallisesta järjestämisestä. Siinä yhteydessä ministeri lupasi, että lakiin tulee hoitohenkilöstön vähemmäismitoitus. Ministeri paimensi ohjausryhmää tästä missiostaan vielä myöhemminkin. Ministerin mukaan riittävässä henkilökunnassa on kyse ihmisarvosta ja arvovalinnoista, jotka eivät saa kilpistyä rahapulaan.

Tuli sitten huhtikuun 18. päivä ja Demarin ennakkohaastattelu. Seuraavana päivänä luovutettavan ohjausryhmämuistion äärellä ministeri Maria Guzenina-Richardson ylisti raporttia viisaaksi ja ylivertaisen innovatiiviseksi. Sen hienous jopa ylitti hänen odotuksensa. Työryhmässä oli hänen mukaansa edustettuna Suomen huippuasiantuntijat: Sirkka-Liisa Kivelä, Leila Kostiainen, Riitta-Leena Paunio, Arja Ojala ja Vappu Taipale. Näiden elämää suurempien asiantuntijoiden loistokkuus oli lopulta häikäissyt myös ministerin ja hän antoi ymmärtää, että henkilömitoitus olisi tarpeeton, ellei suorastaan vahingollinen.

Narulla kun työntää

Ohjausryhmän hengentuote Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on lamaannuttavaa luettavaa. Arvion todisteeksi riittäisi yksi otsikko: Valmistelun konteksti. Vanhukset on naamioitu iäkkäiksi, ikään kuin ongelmat termikikkailulla paranisivat. Ikääntynyt väestö tarkoittaa vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa kansanosaa. Vanhusten määrä siis automaattisesti pienenee, kun eläkeikää nostetaan, kätevää. Iäkäs apina puolestaan on sellainen iäkäs, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien vuoksi tai ikääntymiseen liittyvän rappeutumisen johdosta...

Muistio uskoo perineuvostomaiseen suunnitelmatalouteen – täytyyhän kouluista valmistuville humanisteille keksiä töitä! Tämä on ollut psykososiaalisen vallankäytön linja meillä jo pitkään. Työntekijät hukutetaan kirjaamiseen, suunnitelmientekoon, raportointiin ja kaiken tallentamiseen. Oikeaan työhön ei vaikkapa hoitajilla tai lääkäreillä enää riitä aika. Ei ihme, jos tuottavuus on kaikista tuottavuushankkeista huolimatta kääntynyt viime vuosina laskuun. Tämä on yksi syistä, joka vielä on johtava eurooppalaisen kulttuurin tuhoon.

Asiantuntijat haluavat joka kuntaan valtuustokausittain laadittavan ikääntymispoliittisen strategian, joka on osa kunnan strategista suunnittelua ja ja joka kytketään kunnan ydinprosesseihin ja jossa tulee arvioida kunnan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila ja jossa määritellään visio eli yhteinen tahtotila ja jossa määritellään kunnan ikääntymispoliittiset tavoitteet ja ja ja… Lisäksi iäkkäille on laadittava henkilökohtaiset palvelusuunnitelmat ja kuntiin osa saatava pakolliset vanhusneuvostot. Jessus, mitä sinisilmäisyyttä! Ei ole mikään tässä maailmassa pelkällä sanahelinällä ennenkään parantunut.

Muistio perustuu hurskaisiin toiveisiin siitä, että alan toimijat kunnissa osaisivat lukea ja vieläpä tulkita oikein lainsäätäjän aivoituksia. Työryhmän mielestä riittää, että laissa on mainittu henkilöstöä koskeva perussäännös: toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, asiantuntemus ja tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden lukumäärää sekä heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Ongelma on tietysti se, että riittävyyden arviointi jätetään kunkin toimijan oman intressin varaan. Kansainvälisellä veroparatiisifirmalla on varmasti erilainen käsitys laadusta kuin vanhusten omaisilla. Kun riittävyyttä ei ole määritelty, mikään oikeusistuinkaan ei voi perustaa päätöksiään muuhun kuin perstuntumaan – eli tilanne jatkuu nykyisellään.

Kuntien etujärjestö Kuntaliitto on tietysti tyytyväinen. Ohjausryhmän jäsenenä ollut edustajansa jätti muistioon täydentävän lausuman (onko psykososiaalinen hienovaraisuus mennyt jo niin pitkälle, että eriävä mielipidekin on nykyään täydentävä lausuma?!), jossa Kuntaliitto jopa asettuu vastustamaan ehdotusta, jonka mukaan henkilömitoituksista voitaisiin säätää tarvittaessa asetuksella. Asetusvalmius muuten oli se oljenkorsi, johon ministeri takertui, kun Ykkösaamun toimittaja Sakari Kilpelä ihmetteli, voiko narulla työntää eli voiko vanhustenhoidon tilaa parantaa pelkillä hurskailla toiveilla.

Henkilömitoituksen puuttumisesta nousi melkoinen älämölö, koska sitä on laajalti pidetty kaikkein tärkeimpänä keinona saada vanhustenhoidon taso inhimilliselle tolalle. Erityisesti SuPer on ollut käärmeissään mitoitusvaateen puuttumisesta. Vielä kuun alussa myös Tehy, STTK ja Jyty vaativat yhdessä SuPerin kanssa henkilöstömitoitusta tulevaan lakiin. Mutta mikä sai Tehyn muuttamaan mielensä ohjausryhmän muistion julkistuksen jälkeen – asiantuntijoiden ylivertaisuusko? Samalla Tehy kuitenkin tuli myöntäneeksi oman osaamattomuutensa. Kokoomuksesta puolestaan on kuulunut moitteita, ettei Marian aikaansaannos täytä edes hallitusohjelman velvoitteita.

Yleensä kaikenmoiset raportit tunnetaan puheenjohtajansa nimellä, mutta ei tässä tapauksessa. Ohjausryhmää johti kansliapäällikkö Kari Välimäki. Jäseninä ja sihteereinä oli kymmenen naaras- ja neljä urosapinaa. Miten tämä täyttää tasa-arvovaatimukset? No, ei sillä ole mitään väliä, tämähän on STM:n reviiriä. Siellä kaikki naiset toteuttavat tasa-arvoa viran puolesta… Tai ehkä ryhmässä ei ollutkaan muita asiantuntijoita kuin Marian mainitsemat naaraat?

Sakari Kilpelän eilisessä haastattelussa Maria sitten jo peruu aiempaa hehkutustaan. Nyt hän oli sitä mieltä, että muistio yllätti hänet, kun siinä ei ollutkaan henkilöstöminimejä. Hän ei ole vielä päättänyt kantaansa puoleen tai toiseen. Olennaisin asia on, että hoidettavuuteen nähden siellä täytyy olla riittävästi hoitajia, jotta se inhimillinen hoiva toteutuis. Tiukat kannat ovat hyvä renki, mutta huono isäntä, Maria tuumaa. Nomutta. Tämä renkijuttu kannattaa muistaa, kun naaraat rupeavat seuraavan kerran suureen ääneen vaatimaan seksinoston kieltämistä…

Ehkä Marian olisi kannattanut kysyä konsultaatiota kuntaministeri Henna Virkkuselta, joka opasti omaa kuntaliitostyöryhmäänsä niin tehokkaasti, ettei lopputulos varmasti ollut ministerille mikään yllätys. Ykkösaamun haastattelu muuten oli sitä ärsyttävän turvallista guzeninaricharsonia, jossa sanoja tulee kuin turusen pyssystä, mutta niiden välittämä sanoma jää kummalla tavalla epäselväksi.

Sukupuoli riittää?

Huippuministeri Marian mielestä asiantuntijuus siis asuu naisessa. Maria on kuitenkin vasta noviisi erään Linda Kasevan rinnalla. Tyttö on Naisasialiitto Unionin hallitusaktiivi ja polkaisi pystyyn Moninaistus -projektin. Liekö siihen myönnetty paljonkin veronmaksajien rahoja? Suurella äänellä sitä ainakin YLE:n radio-ohjelmissa mainostettiin. Sitten kun hieman googlailee, löytää vain Facebooksivun, jossa muutama onneton apinapolo sönköttää uskoaan etupäässä ruotsiksi. Ehkäpä siksi, että idea on kopioitu – Ruotsista, yllätys, yllätys!

Yleisradion toimittajien täyspäisyys menee harkintaan, kun tällainen kirppu-uutinen läpäisee seulan. Mutta tuskin YLE:ssä mitään seulaa feministiläpälle edes on. Kasevan kasevin keksintö lienee, ettei asiantuntijuuden mitta ole osaaminen tai asioiden hallinta, vaan sukupuoli! Ei siis mitään väliä sillä, kuinka paljon olet opiskellut tai erikoistunut jollekin alalle. Jos olet väärää sukupuolta, sinut pitäisi panna karanteeniin. Tampereen aliopistossa on jopa tehty tutkimus siitä, että nykyään Suomessa miehet ovat viestimissä asiantuntijan roolissa kolme kertaa naisia useammin. Humanisti Risto Suikkasen mukaan on jopa viitteitä siitä, että tilanne on menossa huonompaan suuntaan!

Maailma menee siis huonompaan suuntaan, jos media käyttää asiantuntijoinaan niitä, jotka hallitsevat kulloinkin käsittelyssä olevat aihepiirit? Tyhmempi tekisi tutkimustuloksesta johtopäätöksen, että miehet ovat naisia kolme kertaa pätevämpiä…

Näille kaseville ei ehkä ole tullut mieleenkään, että asiantuntijuudessa voisi olla oikeasti kysymys siitä, että hallitsee asiat? Nyt he väittävät, että kyse on vain luutuneista ajattelumalleista ja yksipuolisesta roolijaosta. Kukahan sen ”roolijaon” on laatinut? Entäpä jos miehillä ja naisilla onkin luonnostaan keskimäärin erilaiset taipumukset eri aloille? Ehkä kyse ei olekaan mistään malleista vaan biologiasta? Onhan sukupuolilla erilaiset aivotkin – ai niin, mutta kun näille humanisteille ei kukaan ole sitä tullut kertoneeksi.

Moninaistus pitää vääränä, että uutismedia käyttää edelleen asiantuntijoinaan useimmiten kantasuomalaista miestä! Kantasuomalainen mies – sehän on kuin VHM, maapallon vaarallisin olio. He haluavat korvata kantasuomalaiset miehet oikeilla asiantuntijoilla ja etsivät niitä netissä. Kuka tahansa saa ilmoittaa heille kenet tahansa (naisen tai maahanmuuttajan) ja kehua häntä asiantuntijaksi. Näistä ”asiantuntijoista” he sitten tekevät ilmaiseksi (!) listoja uutistoimitusten käyttöön, jotta ”tasa-arvo” toteutuisi. Sic.

Facebook -sivulla ollaan huolissaan muun muassa siitä, että Wikipediaan kirjoittavista apinoista 91 prosenttia on miehiä. Sivulla pyydetään: voisitko auttaa meitä ja antaa vinkin joistakin muista kuin miehistä, jotka voisivat kirjoittaa Wikipedia-artikkeleita? Kiitos!

Tai näin: autamme taideprojektia löytämään rakentajia, mielellään naisia – nimet ja yhteystiedot alle, kiitos!

PS. Tuo feministisen konteksti -sanan käyttö kun ärsyttää, niin samaisessa Ykkösaamussa esiintyi myös suuresti hehkutettu Eurooppa-asiantuntija Teija Tiilikainen (kok). Hän puhui politiikan tekemisen kontekstista

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s