STEREOTYPIATALKOIDEN JATKOT

Sukupuoleen liittyvät stereotypiat ovat elintärkeitä, koska ne turvaavat yhteisön tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan toiminnan eli varmistavat lajin pysymisen hengissä. Mitä siis pitäisi ajatella Euroopan parlamentista, joka meni viime tiistaina hyväksymään sukupuolistereotypioiden poistamista vaativan päätöslauselman?

Ihmislajin, kuten kaikkien muidenkin eläinlajien, käyttäytyminen on kehittynyt nykyiseen malliinsa miljoonien vuosien kuluessa. Se tarkoittaa, ettei käyttäytymisen voi odottaa merkittävästi muutuvan vuosien eikä edes vuosituhansien aikana. Sukupuolilla on toisistaan poikkeavat ”roolit” kaikilla eläinlajeilla eikä ihminen muodosta tässä minkäänlaista poikkeusta.

Jos joku sanoo voivansa poistaa ”sukupuoliroolit” ja niihin liittyvät ”stereotypiat”, hän valehtelee. Samalla hän tulee paljastaneeksi, ettei ymmärrä alkeitakaan apinamaailman todellisuudesta. Mainio esimerkki ovat tasa-arvoista kasvatusta markkinoivat feministit. Heille huippututkimusta edustaa videokamera. Sen avulla he todistavat, että apinat kohtelevat poikia ja tyttöjä eri tavalla. Feministi tekee tästä johtopäätöksen, että näin tehdään sukupuolia!

Biologille asiassa ei ole mitään kummallista, koska on vain tarkoituksenmukaista, että olemassaoleviin eroihin reagoidaan niiden edellyttämällä herkkyydellä. Se on vuosimiljoonien aikana kehittynyttä taitoa tunnistaa erilaisuus ja sovittaa oma käytös palvelemaan lauman kokonaisetua. Tämä parantaa lauman ”tuottavuutta”. Ei ole järkevää, että jokaisessa eteen tulevassa tilanteessa pitää ruveta pohtimaan alkemiaa, kun ”stereotypiat” tuottavat oikean ratkaisun vähintään 95 prosentissa tapauksista.

Sukupuolierot ovat biologiaa. Niitä vastaan taisteleminen on turhempaa kuin maalaishidalgo Quijoten nousu tuulimyllyjä vastaan. Biologille tämä on selvää pässinlihaa. Nyt sen ovat tutkimuksissaan todenneet myös psykologit: strereotypioita vastaan sotiminen on suorastaan vahingollista puuhaa, koska se vain kärjistää eroja!

Feministeille käyttäytyminen on syy johonkin, meille muille se on reagointia olemassaolevaan biologiseen todellisuuteen. Kumman puolen valitset?

Kohti uutta keskiaikaa

Mitä siis pitäisi ajatella Euroopan parlamentin toiminnasta, kun se hyväksyi sodanjulistuksen stereotypioille? Olemmeko menossa kohti uutta keskiaikaa, jolloin uskonto jälleen sanelee tieteen sisällön? Pelkästään uskonnon nimi on vaihtunut, mitään muuta eroa entiseen ei parlamentaarikkojen päistä tunnu löytyvän.

Vain pieni osa parlamentin jäsenistä uskalsi vastustaa Suurta Tasa-arvoaatetta. Päätöslauselma Sukupuolistereotypioiden poistaminen EU:ssa hyväksyttiin luvuin 368 puolesta, 159 vastaan ja 98 tyhjää. Homma hoidettiin koneäänestyksellä, mikä tarkoittaa, ettei henkilökohtaisia äänestystuloksia ole olemassa. Joitain päätelmiä voi kuitenkin tehdä kiertotietä. Samassa istunnossa oli nimittäin päätettävänä kaksi muutakin (!) Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan tehtailemaa ”tasa-arvo”lauselmaa. Ne hoidettiin jostakin syystä nimenhuutoäänestyksinä. Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin -päätöslauselma hyväksyttiin 495-96-69. Suomimepeistä vastaan äänesti ainoastaan perussuomalaisten Sampo Terho. Naisten tilanne Pohjois-Afrikassa -päätöslauselma hoidettiin sekin feministeille. Vastaan äänestivät Sampo Terho sekä kristillisten Sari Essayah ja kokoomuksen Petri Sarvamaa.

Jos apinalogiikkaa sovelletaisiin, todennäköisesti vain Terho on vastustanut stereotypiasodan julistamista. Jos yksikään tutkiva journalisti ei rupea selvittämään asiaa ja kysy suoraan jokaiselta mepiltä erikseen, emme saa koskaan tietää, ketkä meitä ovat keskiajalle viemässä. Joku saattaa tietysti ajatella, että voisihan tuon kuka tahansa mepeiltä itseltään kysäistä. Väärin ajateltu. Europarlamentaarikkoa ei niin vain lähestytäkään, vaikka esimerkiksi Sarvamaa kehotti lähettämään postia kaikille edustajille, kun halusi edistää itselleen rakasta ja ympäristövihamielistä hanketta.

Ei sähköpostien lähettelystä ole mitään hyötyä. Europarlamentaarikolla on keskimäärin viisi avustajaa, jotka aukovat hiki hatussa parlamentaarikolle lähetettyjä posteja. Niitä tulee kuulema satoja joka päivä. On selvää, ettei kaikkia viestejä ehditä edes lukea ja avustajat kertovat niistä mepeilleen mitä muistavat ja mitä haluavat. Suomalaismeppien avustajista muuten kaksi kolmasosaa on naaraita. Sama naarasvalta vallitsee myös parlamentaarikkojen joukossa – pitäisikö tässä nyt huutaa apuun sitä feministivaliokunnan vaatimaa ”tasa-arvoista demokratiaa”?

En ole kokeillut, mutta luultavasti mepin puhelimeenkin vastaa avustaja. Tässä on yksi suuren organisaation ongelma, mikä näkyy jo 100 000 asukkaan kaupungissa. Tämän olen testannut ja varsin harva valtuutettu vaivautuu asialliseenkaan viestiin vastaamaan. Demokratia näyttää kutistuvan eksponentiaalisessa suhteessa kuntakokoon nähden. Jossain Luhangassa luottamusmieheen voi törmätä vaikka kylänraitilla ja näin päästä luontevasti juttelemaan kasvotusten apinajohtajan kaa.

Pitäisiköhän muuttaa Luhankaan, siellä kun olisi sopivasti myytävänä houkutteleva asunto Päijänteen rannalla! Muuten ehkä voisi harkita, mutta kohta hallitus kuitenkin päättää liittää Luhangan osaksi Jyväskylää…

EU -kupla

Et ole nähnyt lööppilehtien kirkuvan pornokiellon vuoksi, vaikka Euroopan parlamentti siis hyväksyi tuon päätöslauselman, jossa vastustettiin myös pornografiaa. Kyseinen kohta oli yksi niistä pienistä muutoksista, jotka parlamentin käsittelyssä asiakirjaan tehtiin. Ehkä mepit sen verran pelästyivät median otsikoita? Pornomaininnan poistolla tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan mitään merkitystä, koska parlamentti on päättänyt vaatia pornon kieltämistä EU:ssa jo vuonna 1997!

Myös alkoholiteollisuus oli onnistunut lobbauksessaan, sillä tekstistä poistettiin kohdat, joissa sitä syytettiin stereotypioiden säilyttämisestä ja tyttöjen esittämisestä seksiobjekteina. Kokonaisuudessaan parlamentin käsittelyssä tehdyt muutokset ovat kuitenkin marginaalisia, sillä feministivaliokunnan veivaama stereotypiahuijaus tuli hyväksytyksi.

Voit itsekin verrata alkuperäistä tekstiä ja Parlamentin hyväksymää tekstiä, mutta jos luotat siihen, että löysin kaikki muutokset, niin tässä Sinulle lista poistetuista kohdista (numerointi alkuperäisen tekstin mukainen):

K. katsoo, että alkoholiteollisuus ja sen suuret investoinnit tuotteidensa markkinointiin vaikuttavat suuresti sukupuolistereotypioiden säilymiseen sekä tyttöjen ja naisten seksualisointiin;

P. toteaa, että seksistiset stereotypiat välittyvät sekä (tietoisesti tai tiedostamatta) opettajien kautta että opettajien jakaman opetusmateriaalin kautta;

7. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan kiireellisen tarpeen harkita uutta lainsäädäntökehystä, jossa kielletään alkoholiteollisuuden tapa esittää tytöt ja naiset seksiobjekteina;

14. korostaa, että tiedotusvälineissä esiintyvien stereotypioiden poistamiseen tähtäävää politiikkaa toteutettaessa on toimittava myös digitaalisessa ympäristössä; katsoo, että unionin tasolla on tarpeen käynnistää koordinoituja toimia todellisen tasa-arvon kulttuurin luomiseksi internetissä; kehottaa komissiota laatimaan yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa sopimuksen, johon pyydetään mukaan kaikki internet-operaattorit;

17. …jossa vaaditaan pornografian kaikkien muotojen kieltämistä viestintävälineissä sekä seksimatkailun mainostamiskieltoa ja…

18. kehottaa unionia tutkimaan lapsipornografian ja aikuispornografian välisiä yhteyksiä ja niiden vaikutuksia tyttöihin, naisiin, poikiin ja miehiin sekä pornografian ja seksuaalisen väkivallan välistä suhdetta;

19. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan riippumattomia sääntelyelimiä, joiden tarkoituksena on valvoa viestimiä ja mainosalaa ja joilla on valtuudet määrätä tehokkaita seuraamuksia yrityksille ja henkilöille, jotka syyllistyvät tyttöjen seksualisointiin;

41. …kannustaa siksi jäsenvaltioita torjumaan tahdonvastaista osa-aikatyötä tekemällä siihen turvautumisen hankalammaksi, esimerkiksi vaatimalla työnantajaa esittämään asianmukaiset perustelut kaikkien osa-aikaisten työsuhteiden solmimiselle;

42. kehottaa komissiota edistämään sukupuolikiintiöitä ns. perinteisesti miesten tai naisten ammateissa, sillä stereotypioita synnyttää myös naisten tai miesten vähäinen määrä tietyissä tehtävissä; huomauttaa, että naisten määrän lisääntyminen perinteisissä miesten ammateissa vähentää näin ollen sukupuolistereotypioita ja että tasapainoinen osuus naisia ja miehiä työelämässä lisäisi tuottavuutta; kehottaa siksi tukemaan aloitteita ja kampanjoita, joiden avulla murretaan stereotypioita naispuolisten työntekijöiden alhaisesta tehokkuudesta ja johtamiskyvyn puutteesta; kehottaa tukemaan naisia heidän urakehityksessään ja pyrkimyksissään päästä johtaviin asemiin;

51. korostaa, että tällaisten kiintiöiden on oltava sitovia, sillä se on ainoa keino varmistaa niiden tehokkuus; ehdottaa, että luodaan tasa-arvorahasto, johon maksettaisiin kiintiösääntöjen rikkomisesta määrätyt sakot ja josta rahoitettaisiin toimia naisten aseman edistämiseksi ja naisten suojelemiseksi;

Euroopan parlamentin sivuilla seikkailu tekisi hyvää kaikille normiapinoille, selviäisi millaisten kummallisuuksien parissa valitsemamme luottoapinat askartelevat. Tiistaina listalla tosiaan oli 14 muun asian lisäksi kolme feministivaliokunnan valmistelemaa lauselmaa. Jokaisessa niissä oli suurin piirtein samanlainen sisältö, jossa eri sanakääntein toisteltiin kaikki feministiuskon perinteiset kliseet.

Ei moiseen asiakokonaisuuteen kukaan pysty kunnolla paneutumaan. Herää kysymys, millaisilla tiedoilla äänestyspäätöksiä parlamentissa oikein tehdään. Typeryyksiä, kuten myös tätä stereotypiapäätöstä, yritetään selitellä sillä, ettei kyseessä ole laki. Ei niin – vielä. Kuten Sirpa Pietikäinen ilmaisi, kyseessä on signaali siitä, mihin suuntaan Eurooppaa halutaan viedä. Nyt Eurooppaa siis halutaan viedä keskiajalle.

Ei tämä ole tietenkään ainoa todiste EU:n kyvyttömyydestä kohdata reaalimaailma. Eurokriisin hoito on kirvoittanut monet asiantuntijat kärjekkäisiinkin ilmaisuihin. Itse olen ihastunut talousnobelisti Paul Krugmanin torakkavertauksesta. Aalto -yliopiston kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta lyttää komission puuhailut yhtä terhakkaasti kuin kollegansa, mutta käyttää hieman siistimpää kieltä. Olenko impivaaralainen, kun luotan Krugmaniin ja Haaparantaan enemmän kuin Euroopan komissioon?

Ja miten sensuuri sopii demokratialla elvistelevälle EU:lle? Stereotypialauselma sisältää sekä viihteen, opetusmateriaalin että median sensurointivaateita. Talouskomissaari Olli Rehn lähetti kuukausi sitten paimenkirjeen, jossa hän komission varapuheenjohtajana kielsi poliitikkoja ja tutkijoita julkisesti esittämästä virallisesta politiikasta eriäviä mielipiteitä! Aivan pakko tähän on vetää Neuvostoliittokortti, kun sitä eivät toimittajat ole uskaltaneet tehdä.

Feministi – hyeena vai bobobo?

Mihin kaikkeen stereotypiasodat meidät vievätkään? Tuli mieleen eräs EU -rahoitteinen säälittävä ”dokumentti”, jossa muotoiltiin feminististä luomiskertomusta yrittämällä todistaa, ettei miesten ja naisten aivoissa ole mitään eroja. Logiikka oli täysin sama, jolla kreationistit ovat vuosikymmenten ajan käyneet evoluutioteorian kimppuun.

Kohta EU varmaankin myöntää kymmenen miljoonaa euroa projektiin, jonka tarkoituksena on purkaa leijonalaumojen stereotypioita Serengetin tasangolla. Onhan se niin iljettävää katsottavaa, kun urosleijona löntystää ensimmäisenä syömään naaraiden tappamaa impala-antilooppia! Eihän siinäkään ole mitään tolkkua, että urosleijonat saavat syödä seitsemän kiloa lihaa päivässä, kun naaraiden on tyytyminen viiteen kiloon. Ja varsinkin kun ne leijonat voisivat ottaa oppia edistyksellisistä naapureistaan eli tasa-arvoisista täplähyeenoista, joiden naaraille kasvaa jopa valepenis laumanjohtajuuden merkiksi. Hyeenaurokset ovat pelkkiä vaivoin siedettyjä siittäjiä – feministinen ihanneyhdyskunta on siis jo olemassa! Lainaus wikipediasta:

Naaraat ovat aina koiraita korkeammassa asemassa, iästä riippumatta. Johtavat naaraat tönivät ja purevat muita lauman jäseniä ja vievät alempiarvoisilta tilaisuuden tullen myös ruuan. Koiras luovuttaa makuupaikkansa aina naaraalle. Arimmat koiraat jopa piileskelevät naaraiden selkien takana. Hallitsevat naaraat viettävät suurimman osan ajastaan keskuspesällä vaikka niillä ei olisi pentuja. Urokset yrittävät parantaa asemaansa vain satunnaisesti taistelemalla, ja urosten väliset tappelut ovatkin erittäin harvinaisia. Koiraat käyttävät paljon aikaansa luomalla suhteita naaraisiin. Naaraat antavat vain kaikkein kiltimpien koiraiden paritella ja varmistavat näin pysyvänsä lauman johdossa. Ne perivät asemansa jo syntyessään, ja arvoasema voi säilyä koko niiden elämän ajan. Toisinaan vain hallitseva naaras nuuhkii alempiarvoisen elimiä, koska se ei anna lupaa omiensa tarkasteluun. Naaraat voivat estää parittelun valepeniksellään, jos koiras ei ole mieleinen. Sen sijaan nuolevat ja nuuhkivat koiraat ovat naaraiden mieleen. Isäksi pääsee yleensä korkea-arvoisin koiras, ja parittelu tapahtuu yleensä yöllä. Hallitsevien naaraiden tiedetään satunnaisesti tappaneen alempiarvoisten pentuja. Vain johtajanaaras saa tuoda pesään kiinteää ravintoa, joten sen poikaset saavat parempaa ravintoa ja suotuisammat lähtökohdat.

Lienee kuitenkin liikaa vaadittu, että EU:n leijonankesyttäjäfeministit kävisivät lähetystyönsä lomassa viereisissä Kongon sademetsissä tutustumassa bonobosukulaistemme elämään. Siellä joutuisivat pian huomaamaan, että on toinenkin tapa johtaa laumaa kuin mihin hyeenat ovat päätyneet. On se bonobonaaraiden tapa. Ja se tapa on vapaa seksi. Seksiä harrastetaan alvariinsa, kaikki kaikkien kanssa. Mielensäpahoittajat saavat heti seksiä ja laumassa vallitsee ikuinen rauha.

Miltä vaikuttaa, kumman strategian feministit näyttävät valinneen, hyeenoiden vai bonobojen?

Kolmas sukupuoli

Feministi -sana ei ole synonyymi naiselle. Suurempaa inhimillistä väärinkäsitystä on vaikea keksiä. Feministit käyttävät muodollista naarasstatustaan siekailematta omien etujensa ajamiseen. He tekevät sen naisten kustannuksella. Naisia hyväksikäytetään tässä pelissä ilman, että kukaan tuntuu sitä huomaavan. Onko tämä maailman loisteliain puhallus?

Feministit väittävät, että sukupuoli on kulttuurin tuote ja että sukupuolia on rajaton määrä. Viimeksi on esitetty luku 19 683. Feministille on turha todistaa, että sukupuoli on biologinen ilmiö. Se on yhtä turhaa kuin yrittää houkutella kreationisti tutustumaan evoluutioon. Ehkä siis teemme kompromissin. Myönnän, että sukupuolia on kolme.

Ei taida silti tulla kauppoja feministien kanssa, koska tämä kolmaskin sukupuoli on lähtöisin biologiaperkeleestä! Pakko on hieman kerrata jo aiemmin kirjaamiani faktoja. Sukupuoli syntyy geenien ja hormonien yhteistyönä naaraan kohdussa. Kaikki sikiöt ovat aluksi tyttöjä. Pojiksi ne väännetään mieshormonien avulla kahdeksannelta raskausviikolta lähtien. Väärä määrä testosteronia väärään aikaan tuottaa syntyvälle lapselle erilaisia vammoja. Syntyy homoseksuaaleja, autismikirjon eritasoisia edustajia, pehmomiehiä ja CAH -tyttöjä. Syntyy poikia, joilla onkin päässään jonkinasteiset naistyypin aivot ja tyttöjä, joilla on päässään jonkinasteiset miestyypin aivot. Koska juuri poikasikiöt on pakko kylvettää hormoneilla, miehillä on näitä vammoja enemmän kuin naisilla. Siksi homomiehiäkin on enemmän kuin homonaisia.

Jos nyt joku katselee maailmaa naistutkijan silmin, hän voi päätyä väittämään, että meillä on yhtä monta sukupuolta kuin maailmassa on apinoita – eli noin seitsemän miljardia. Kaikilla on yksilöllinen yhdistelmä näitä fysiologisia piirteitä samaan tapaan kuin jokaisella on omanlaisensa sormenjälki. Sitä naistutkija ei vaan näytä millään ilveellä tajuavan, että tämä moninaisuus on pelkkää biokemiaa. Kulttuurilla tai sosiaalisella konstruktiolla ei ole siinä minkäänlaista roolia, ei sen enempää kuin sormenjälkien monimuotoisuudessakaan. Ehkä väärinkäsitys johtuu naistutkijoiden tavasta käpertyä yksilöön? He eivät näe eivätkä hyväksy laajempaa kokonaisuutta, sitä että suurin osa apinoista käyttäytyy mies- tai naissukupuolelle tyypillisellä tavalla.

Sitten on muutama prosentti niitä, joiden sikiönkehitys ei ole mennyt aivan putkeen.

Tätä muutamaa prosenttia voi siis pitää ”kolmantena sukupuolena”. He ovat niitä, jotka eivät viihdy ”perinteisissä sukupuolirooleissa”. Homoseksuaalit ovat heistä varmaankin suurin ryhmä. Äänekkäimpiä puolestaan ovat feministit, joista poikkeuksellisen suuri osa on homoseksuaaleja tai transapinoita. Jos heidän aivotyyppinsä tutkittaisiin, luultavasti kaikilta löytyisi enemmän tai vähemmän miestyypin aivot. Siksi he eivät pysty kokemaan äitiyttä niin kuin oikea nainen sen kokee. Siksi he pyrkivät pakottamaan normaalit naiset käyttäytymään itsensä tavoin. Siksi he haluavat kilpailla miesten kanssa tai jopa olla miehiä. Monet heistä ovat olleet CAH -tyttöjä, jotka ovat leikkineet mieluummin autoilla kuin nukeilla ja ovat myöhemmin valinneet insinöörin uran.

Mikä sitten olisi oikea nimitys tälle kolmannelle sukupuolelle? Paremman puutteessa sanon heitä feministeiksi, vaikka se vääristääkin todellisuutta. Feministejä näistä kolmannen sukupuolen edustajista on vain kymmenesosa. Tämä on mitattu Ruotsissa, missä feministipuolueen kannatus on puolen prosentin luokkaa. Mutta koska feministit repivät aivoistaan politiikkaa, niin käytetään sitä nyt yleisterminä.

Feministi vs. nainen

Miksi feministit ovat päässeet niin vaikutusvaltaiseen asemaan, että heidät kutsutaan jokaiseen televiso-ohjelmaan ja radiokeskusteluun, lainvalmisteluun ja poliittiseen päätöksentekoon? Selityksiä on kaksi. Toinen on se, että heillä on naistyypin ruumis. Toinen on se, että heillä on miestyypin aivot. Tämä on tappava yhdistelmä.

Koska feministit näyttävät naisilta, heitä kohdellaan naisina. Biologiassa naiseus tarkoittaa sitä, että on lauman erityisessä suojeluksessa. Miehet ovat sitä varten, että ne suojelevat tärkeämpää sukupuolta ja lauman tulevaisuutta eli pentuja. Kaikki lauman toiminta pyrkii turvaamaan naisten ja lasten edut. Vaikka feministi vaatii kuinka älyttömiä asioita, vaikkapa biologian mitätöintiä, urospäättäjät taputtavat karvaisia käpäliään, koska evoluutio käskee niin tekemään.

Aivot eivät näy ulospäin. Siksi feministinen huijaus onnistuu. Riittää että juuri ja juuri näyttää naaraalta niin saa kaiken sukupuolelle kuuluvan biologisen erityiskohtelun. Mutta koska feministeillä on miesten aivot, he eivät oikeasti edusta naisten ajattelua. He eivät ole naisia eivätkä tunne oikeiden naisten tarpeita. Silti he käyttävät naisia hyväkseen sisäistä pahaa oloaan lievittääkseen. Miesaivoisina ja aggressiivisempina he nousevat naisten johtajiksi ja pääsevät edustamaan naisia, vaikka itse asiassa ajattelevat miesten tavoin.

Mitä hyötyä on ”naiskiintiöistä”, kun ne kuitenkin miehitetään feministien toimesta?

Loistavasti tämä naisten hyväksikäyttö näkyy äitiyskeskustelussa. Feministeille ura on lasta tärkeämpää ja siksi meillä nyt on massiivinen päivähoitojärjestelmä vain siksi, että naiset saataisiin työelämään. Oikeat naiset kuitenkin haluaisivat hoitaa lapsensa itse. Siihen feministeiltä ei löydy minkäänlaista ymmärrystä.

Miesaivot on evoluution kehittämä tuote lauman johtamiseen. Mikä tämän paremmin oikeaksi todistaisi kuin se, että naiset ovat luovuttaneet valtansa miesaivoisille feministeille.

Oikea nainen ei ole pätkääkään kiinnostunut feminismistä. Hän tuskin tuntee koko sanaa. Tämä tuli havainnollisesti todistetuksi Arto Nybergin ohjelmassa, jossa oli vieraana ihanaakin ihanampi burleskitaiteilija LouLou D´vil. Tämä maailmantähti kielsi omaavansa feminiinistä sanomaa, vaikka tarkoitti sanoa feminististä, mitä roolia Nyberg yritti hänelle tarjota. Ikävä että nämä kaksi sanaa kuulostavat näin samantyylisiltä, vaikka niiden sisällöt eivät voisi olla kauempana toisistaan. Feministi vihaa feminiinisiä naisia, koska nämä menestyvät LouLou:n ja Pia Lambergin tavoin seksinsä avulla. Hän vihaa naisia siksi, että miehet ovat Jaakko Saariluoman tavoin heidän edessään aivan pähkinöinä – olikohan tuo Nybergin ohjelma ensimmäinen, joka onnistui parittamaan kaksi vierastaan?

Imaginaarinen tasa-arvo

Keskiviikkona tapahtui kummia, kun Yle salli lähettää feministikriittisen ohjelman. Melko kesy se silti oli otsikostaan Suomalainen feminismi – pyhä lehmä? huolimatta. Siinä Perttu Häkkinen jutteli tietokirjailija Osmo Tammisalon kanssa. Hän oli pyytänyt mukaan seitsemää feministiä, mutta kaikki olivat kieltäytyneet! Perttu kertoi, ettei ole koskaan ennen kohdannut samanlaista vaikenemisen kulttuuria. Syyksi kieltäytymiselleen feministit mainitsivat Osmon paikallaolon. Osmo on demonisoitu, koska hän on kehdannut kirjoittaa naistutkimusta kritisoivan Keisarinnan uudet (v)aatteet -kirjan yhdessä Jussi K. Niemelän kanssa.

Tammisalo on hyvin kohtelias ja sovitteleva mies, joka jopa kehuu feministejä. Hänestä luulisi olevan mahdoton leipoa paholaista, päin vastoin kuin vaikkapa simpanssifilosofista. Häntä voisi pitää höpöttäjäfeministille jopa helppona vastuksena, koska hän ajattelee hitaasti (ei kuitenkaan niin hitaasti kuin simpanssifilosofi). Hänellä on siis vaikeus tuottaa vakuuttavaa puhetta, päin vastoin kuin median rakastamilla seksikkäillä puheautomaateilla, jotka puhuvat enemmän kuin ajattelevat. Näistä viimeisin bongaamani esimerkki on ruokakulttuurivastaava Ville Relander.

Mutta niin vaan feministit ovat puhdasoppisia. Eivät keskustele vääräoppisten kaa. Eivät tällä hetkellä näytä keskustelevan kenenkään kaa, sillä edes feministi Maria Pettersson ei saanut sukupuolisensitiiviseen ohjelmaansa Naisasialiitto Unionin edustajaa. Selitys kuulema oli, että sukupuolisensitiivisyys aiheuttaa rahvaalle jo uutisähkyä, joten on parempi vähän aikaa himmailla…

Tasa-arvo on imaginaarinen käsite, koska siinä verrataan kahta biologisesti täydellisen eriarvoista sukupuolta, joita lisäksi mitataan erilaisilla mitta-asteikoilla. Naarasyksilö on vähintään kymmenen kertaa urosta arvokkaampi. Kuten edellä tuli todettua, urosten tehtävä on suojella lajin naaraita ja toteuttaa näiden toiveet. Tämä saattaa kuulostaa kornilta, kun meille koko ajan syötetään feministisesti väritettyä propagandaa YK:ta myöten. Mutta naaraiden suojelu on se biologinen pohja, johon lajimme koko käyttäytyminen pohjautuu. Maailma ei ole täydellinen ja siksi urokset tappavat naaraitakin. Mutta he tappavat naaraita ainakin kolme kertaa vähemmän kuin tappavat muita uroksia.

Urosten aggressio kohdistuu päåäasiassa muita uroksia kohtaan. Parisuhteissa miehet pystyvät hillitsemään aggressioitaan yllättävän hyvin, koska parisuhteissa miehet ja naiset ovat suurin piirtein yhtä väkivaltaisia. Sanon nyt näin, vaikka todellinen tilanne lienee kuitenkin se, että nainen on parisuhteessa keskimäärin miestä väkivaltaisempi, etenkin jos henkinen väkivalta lasketaan mukaan niin kuin se pitää laskea. Feministisen propagandan massiivisuutta todistaa se, että jopa Tammisalo erehtyi väittämään toista. Meitä on vuosikymmenet järjestelmällisesti kielletty edes ajattelemasta sellaista mahdollisuutta, että nainenkin voi lyödä.

Entäs sitten se mitta-asteikon erilaisuus. Miehen saama keskirangaistus taposta (käräjäoikeudet Suomessa 2003-2009) on ollut 9 vuotta 5 kk ja naisen saama 8 vuotta 8 kk. Ero on vielä suurempi, jos mies tappaa vaimonsa (9 vuotta 3 kk) kuin jos nainen tappaa miehensä (7 vuotta 11 kk). Puolisonsa surmanneista miehistä 20 prosenttia mutta naisista vain kolme prosenttia tuomittiin murhasta. Lapsimurhaajista vain nainen voidaan katsoa syylliseksi lievään lapsensurmaan.

Mitta-asteikko toimii eri tavalla kaikessa mahdollisessa inhimillisessä elämässä. Pääministeri Katainen tukee olen-aiheuttanut-uskottavuusongelman-mutta-en-aio-erota Heidi Hautalaa. Pimeän työn teettäminen on siis ministerille pienempi synti kuin puutarhanhoitotekstarien lähettäminen??? Ilkka Kanervaa syytettiin valehtelusta, mutta Hautalan ymmärretään sortuneen hätävalheeseen ja feministi Anne Moilasen puolison on tietysti pakko yrittää puolustaa vaimonsa aatesiskoa.

Tiistain pääuutislähetysten tärkein uutisaihe oli kauhistelu mieskansanedustaja Olli Immosen valinnasta Suomen Sisun puheenjohtajaksi. Siitä kuhistiin kaikissa kammareissa eduskuntaa myöteen. A -talk oli katsonut aiheen tunninmittaisen keskustelun väärtiksi. Mietipä millainen uutinen olisi syntynyt siitä, jos naiskansanedustaja olisi valittu Naisasialiitto Unionin puheenjohtajaksi. Naisunioni sentään on yhteiskuntarauhan kannalta kertaluokkaa Sisua vaarallisempi poppoo.

Ilmeisesti yhdistetty nais- ja miesvihamielisyys on pienempi paha kuin ulkomaalaisvihamielisyys? A -talkissa vaadittiin Sisun jäsenluetteloa julkiseksi. Koskaan en ole kuullut kenenkään vaatineen Naisunionin jäsenluettelon julkaisemista, vaikka se on paljon salamyhkäisempi seura kuin mikään muu suomalainen yhdistys – taitaa muuten olla ainoa, jonka jäseneksi hyväksytään vain yhden (sen paremman) sukupuolen edustajia!

Juodaanpa kahvia

Tammisalon ja Niemelän tieteellisiin argumentteihin perustunut kirja vaiettiin aikoinaan mediassa kuoliaaksi, koska se kehtasi kyseenalaistaa feministisen uskon opinkappaleita. Mutta mitä tapahtuu, kun feministi kirjoittaa mututuntumaan perustuvan poliittisen raapaisun? Kutsu käy kaikkiin mahdollisiin ohjelmiin maikkarin aamulähetyksestä Olga K:n kautta Kalle Haatasen vieraaksi. Varsinkin Huomenta Suomen Lauri Karhuvaara mateli Eveliina Talvitien edessä kuin alamaiset Pohjois-Korean Suuren Johtajan edessä konsanaan.

Helppo julkisuus on vain yksi esimerkki siitä ihmislajin biologisesta epätasa-arvosta, joka turvaa erityisaseman naisille ja sitä kautta myös feministeille.

Vain naisten (ja feministien) on mahdollista kerääntyä yhteen valittamaan elämän ”kovuutta”. Miesten pitää sekin kovuus selättää ja jos ei siihen pysty, ainoa lohduttaja löytyy pullosta.

Talvitie on siis kiehnännyt suomalaisten poliitikkonaaraiden kaa ja kirjoittanut kokemuksistaan Keitäs tyttö kahvia -kirjan. Talvitien puheista on vaikea löytää yhtään järjellistä johtopäätöstä. Johtuisiko se siitä, että Talvitie tunnustaa olevansa feministi ja opiskelleensa naistutkimusta? Vai siitä, että hän kieltäytyy ymmärtämästä itse havaitsemiensa tosiasioiden seurauksia – jospa tämä logiikan puute on sekin naistutkimuksen vaikutusta?

Talvitie ihmettelee, kuinka päteväksi osoittautunutta naista saatetaan kutsua hyväksi jätkäksi, joka puhuu kuin mies. Niinpä. Jos on miestyypin aivot kallon sisällä, todennäköisesti puhuu kuin mies…

Talvitie on huomannut, kuinka haloskloonien seksistisiksi tulkitsemat ”ongelmat” ovat kulttuureista riippumatta samanlaisia kaikkialla maailmassa. Tyhmempi jo ymmärtäisi, että sukupuolet todella käyttäytyvät kulttuureista riippumatta tyypilliseen tapaansa ja mistä muusta se sitten voisi johtua kuin – biologiasta…

Talvitie ei voi ymmärtää, miksi äärimmäisen hyvän asian (eli feminismin) omaksuminen ja rakenteiden (eli biologian) purkaminen ei kelpaa edes kaikille naisille. Siinäpä sitä riittääkin politbyroon jäsenelle pohdittavaa. Ei kai vaan feministi tässä vaadi, että kaikkien apinoiden pitäisi ajatella niin kuin HÄN ajattelee?

Talvitien kirja on subjektiivinen, vaikka yrittää näyttää objektiiviselta. Muutaman yksilön kokemukset eivät voi kuvata naissukupuolen elämää etenkään siksi, että kirjassa haastatellut apinat eivät ole naisia! Jos heidän kertomuksensa jostain kertovat, ne kertovat feminitien elämästä.

Talvitie puhuu lasikatosta. Kuinka alkeellista. Jos haluaa käyttää tätä ilmaisua, on oltava valmis puhumaan myös lasilattiasta, joka suojaa naisia pohjakosketukselta. Feministi ei ymmärrä tai ainakaan hän ei voi myöntää tosiasiaa, että sukupuolet menestyvät elämässä keskimäärin yhtä hyvin. Miehiä toki on enemmän huipulla, mutta vielä enemmän heitä on lasilattian alla. Naisilla yhteiskunnallisen aseman ääripäät ovat lähempänä toisiaan. Haluavatko naaraat todella samanlaisen systeemin, joka urosten keskuudessa vallitsee? Feministit tietysti pyrkivät itse huipulle, mutta eivät suo ajatustakaan sille, että jokaisen nousun seurauksena nainen jossain tippuu portaan alemmas. Kehitys on jo nähtävissä, kun esimerkiksi naisvankien määrä on selvästi kasvanut.

Talvitie myöntää, ettei ulkonäkö noussut hänen haastateltaviensa puheissa paljonkaan esille. Silti hän on tehnyt ulkonäköpaineista yhden kirjansa markkinoinnin päåäteeman. Miksiköhän?

Jos olisin nainen

Jos olisin nainen, olisin todella huolissani siitä, että kustannuksellani ja äänelläni ja ulkonäölläni mekkaloisi joku, joka käyttää minulle kuuluvaa valtaa omiin itsekkäisiin tarkoituksiinsa.

Jos olisin nainen, olisin raivoissani siitä, etteivät feministit aja asiaani, vaikka sanovat niin tekevänsä.

Jos olisin nainen, ymmärtäisin kuinka feminismi on ihmiskunnan vaarallisinta terrorismia, talibanliikkeen länsimainen versio. Sekä feministit että talibanit pyrkivät rajoittamaan halveksimansa sukupuolen elämää. Sekä feministit että talibanit piiloutuvat siviiliväestön joukkoon eikä kukaan ei voi tietää, kuka on vihollinen ja kuka on valmis katkaisemaan kaulasi. Naiseuden voima on niin voimakas, ettemme edes suostu tätä feministien ja talibanien yhtäläisyyttä myöntämään. Käymme sotaa ja uhraamme poikiemme henget vain toisen terroristijärjestön nujertamiseksi. Burkan suojissa puuhailevaa ismiä sen sijaan rahoitamme verovaroillamme ja edistämme sen pääsyä osaksi parlamentaarista järjestelmäämme!

Koska olen mies, en voisi sanoa tätä ääneen, koska feministiterroristit toimivat naiseuden viittaan pukeutuneina. Se riisuu miehet aseista.

Jos olisin nainen, huomaisin, ettei ole ensimmäistäkään feministiväittämää, jonka paikkansapitävyys kestäisi kriittisen arvioinnin. Tai ehkä on yksi: naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusrikos. Se tulee suoraan biologian oppikirjasta. Naaraat ovat uroksia arvokkaampia, siksi miesten ihmisoikeuksilla ei ole mitään väliä. ”Tasa-arvoa” tällainen lausuma ei ole tietysti koskaan kuullutkaan ja syykin on selvä: biologia ei tunne tasa-arvoa. Paradoksaalista kyllä, tällä lausumalla feministit tulevat samalla myöntäneeksi, ettei feministeihin kohdistuva väkivalta ole ihmisoikeusrikos…

Jos olisin nainen, iloitsisin homojen pääsemisestä pois kaapeistaan, mutta samalla ihmettelisin, miksi niitä kaappeja ei poistettu lopullisesti käytöstä. Nyt niihin on tungettu kaikki ”perinteinen” ja erityisesti näkymättömiksi muuttuneet ”perinteiset miehet” sekä ”perinteiset naiset”. Ikään kuin perinteinen olisi paha ja moderni olisi hyvä. Eihän se missään asiassa näin ole. Jo vanha kansa tiesi, että vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia. Tämäkin totuus on tietysti feministien mielestä ”perinnettä”. Mutta mitä tapahtui rakennuksille sen jälkeen, kun perinnemaalit hylättiin ja ruvettiin käyttämään moderneja muovimaaleja? Rakennukset homehtuivat.

Jos olisin nainen, kauhukseni tajuaisin, että feministit ovat valinneet hyeenastrategian, jonka johtohahmo istuu tällä hetkellä oikeusministerin valepeni… eikun pallilla. Kauhu tulee siitä, että ymmärrän urosten retuuttamisen ja heteroseksin kieltämisen vain lisäävän naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

PS. Parlamentin sivuilta löytyy videoita tiistaisesta farssista. Feministivaliokunnan kolmen raportin keskusteluvideolla on äänessä mm. Liisa Jaakonsaari. Kartika Liotardin hänelle antama vastaus on naurettavuudessaan lähes huvittava. Liotardin raportin äänestyskäsittely alkaa äänestysvideon kohdasta 13:09:30. Ihan mukavahan tuota on katsella, kun puheenjohtajana toimii kuuma italiatar Roberta AngelilliÄänestysselostusvideossa suomalaisista puhuu Mitro Repo, joka viiden eri asian kohdalla kehuu äänestäneensä tämän ajankohtaisen ja tärkeän mietinnön puolesta. Hän kannatti mm. stereotypianpurkua ja naisten talouskriisikärsimystä. Puheidensa perusteella Repo näyttää olevan täysiverinen feministi.

Edellinen osa: EU:N stereotypiatalkoot

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s